Privacy

Privacy & Disclaimer

Laatste wijziging: 3 januari 2019

Met deze privacy statement, die opgesteld is door BVBA De Haes, wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door: BVBA De Haes, met maatschappelijke zetel te Drie Eikenstraat 125, 2650 Edegem en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0831.880.314 (hierna genaamd: “BVBA De Haes”). Dit om u aan te tonen hoe wij omgaan met informatie die wij via onze website over u als bezoeker krijgen, alsook de waarde die wij hechten aan uw privacy.

Privacy

De website van bvbadehaes.be (https://www.bvbadehaes.be verzamelt daarvoor geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar website. BVBA De Haes eerbiedigt je privacy en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Persoonlijke informatie

Alleen wanneer je aangeeft interesse te hebben in onze diensten zullen wij vragen naar jou persoonlijke gegevens. De door jouw verstrekte gegevens dienen namelijk doorgegeven te worden voor jouw aanvraag van de door jouw gewenste diensten, dit teneinde een afspraak maken op locatie of onze toonzaal, een interventie voor uw verwarmingsketel aanvragen, een prijsofferte of onderhoud te realiseren. Hiervoor kunnen wij je vragen naar persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, en evt. andere gegevens waardoor je als gebruiker geïdentificeerd wordt, gegevens die wij nodig achten om u als particulier zo efficiënt mogelijk te kunnen verder helpen. De persoonsgegevens die je ons hebt opgegeven worden niet aan derden verkocht of anderszins verstrekt. De wet van 8 december 1992 met betrekking van het privéleven geeft u het recht deze gegevens te raadplegen en te verbeteren. Daarnaast stelt BVBA De Haes ook alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven. U kan ook uw gegevens uit de gegevensbank van BVBA De Haes laten verwijderen door te schrijven naar info@bvbadehaes.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

BVBA De Haes kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. Ook deze informatie wordt niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

Voor vragen en/of opmerkingen in verband met onze privacy & disclaimer kun je met ons in contact komen via ons contactformulier.

Disclaimer

Hoewel BVBA De Haes de informatie op de website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Algemeen

De informatie op deze website kan dagelijks worden aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. BVBA De Haes is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan BVBA De Haes.

Toestemming

Met het gebruik van onze website geef je toestemming voor het verzamelen en het gebruik van deze informatie door BVBA De Haes. Indien onze Privacy Policy verandert, zullen we daar melding van maken op deze pagina. Zo ben je altijd op de hoogte van de informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden we deze bekendmaken.

Links van en naar andere websites

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. BVBA De Haes heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken ervan. Het plaatsen van links door BVBA De Haes houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. BVBA De Haes is daarnaast ook niet verantwoordelijk voor hyperlinks die verwijzen naar deze website vanaf externe websites.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website overzet naar de harde schijf van jou computer. Hierdoor kunnen we jou computer herkennen wanneer je ons opnieuw bezoekt, zonder dat we je lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om je aan te melden. Cookies identificeren geen personen, maar computers van gebruikers. Cookies helpen ons om onder andere de reviews, vragen en antwoorden op de site betrouwbaar te houden. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als je geen cookies wilt ontvangen, dan kun je in het hulpbestand van jou internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie bij jou wordt opgeslagen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat je geen toegang hebt tot sommige pagina’s van deze website.

E-mail

BVBA De Haes garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaardt BVBA De Haes geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan, aangezien wij hiervoor slechts een inspanningsverbintenis aangaan.

Voor vragen en/of opmerkingen in verband met onze privacy & disclaimer kun je met ons in contact komen via ons contactformulier.